martes, 1 de diciembre de 2015

Creació i diseny de recursos educatius

En la classe d'avui, hem parlat els diferents recursos educatius oberts fomentant l'ús i la creació de materials. 

Per tant, aquesta eina ens serveix per crear un recurs que ha d'incloure un tema o topic, ha de tenir uns objectius, unes preguntes, diferents activitats dels participants, recursos i activitats d'aprenentatge i finalment una avaluació del material. 

Aquest recursos es poden trobar en qualsevol plataforma ja que són lliures gràcies a les Creative Commons que són una llicència que ens permet saber a l'hora de publicar els recursos, els drets d'ús per la seva utilització. 

Finalment, recomanem l'ús d'aquests materials per poder realitzar un aprenentatge lliure i gratuït a l'abast de la majoria. 


martes, 24 de noviembre de 2015

Flipped classrooms

Les classes invertides o flipped classrooms és una nova proposta per innovar a les aules deixant de banda, el mètode tradicional. Amb aquest recurs s'aconsegueix una classe més dinàmica, una educació més individualitzada i una resolució de dubtes més efectiva. 

Aquest mètode influeix molt en la tasca del professorat ja que canvia totalment el seu rol. La seva funció és guiar o acompanyar l'alumne en el procés d'aprenentatge. 
D'aquesta manera, és l'alumne qui ha de fer la part teòrica a casa i plantejar els dubtes i activitats a l'aula per tal d'obtenir uns coneixements ben assolits ja que a l'aula es disposa de més temps per fer un aprenentatge més relaxat i eficient, participant ells mateixos en el seu aprenentatge. 

Finalment, creiem que un canvi en l'educació és necessari per tal de millorar l'aprenentatge en els alumnes sent aquest l'element central. 
Tot i això aquest canvi comporta temps i dedicació per tal de realitzar-lo correctament per part del professorat, alumnat i família. 


martes, 17 de noviembre de 2015

Seguretat a internet

Avui, hem dut a terme la classe de seguretat a internet, en la qual hem après certes mesures que desconeixíem fins ara. 

Per començar, hi ha dos tipus de conductes: adictiva i disfuncional. L'adictiva consisteix en mantenir-se enganxat a la red tot el dia i la disfuncional conforma un mal ús de les xarxes, com el ciberbullying, ciberassetjament, phising... 

Actualment, trobem una conducta adictiva ja que tothom es troba enganxat als aparells electrònics. D'altra banda, hi ha un gran nombre de persones que han estat i són ciberassetjades en les quals a vegades no en som conscients. Això és degut a la facilitat que tenim per accedir a internet i poder comunicar-nos amb altra gent sovint desconeguda de forma virtual. Aquests casos solen passar amb adolescents els quals no fan un bon ús de les tecnologies. 

Hem de ser conscients de l'ús que fem amb internet, del que pugem i amb qui parlem, així proporcionant la seguretat individual per tothom. 
Per tant, nosaltres com a futures mestres d'educació hem d'evitar casos de ciberassetjament i ajudant als afectats fent ús dels programes de protecció donats a les escoles. lunes, 9 de noviembre de 2015

Reflexió sobre el potencial educatiu dels dispositius mòbils a l'educació


Actualment vivim en un món digitalitzat. Això implica que a les aules s’han d’haver incorporat les noves tecnologies en la manera d’ensenyar, ja que l’educació sempre s’ha d’anar actualitzant conforme va canviant la societat.

Un dels aparells electrònic més importants és el dispositiu mòbil perquè el fem servir diàriament, fins i tot, molta gent pensa que no sabria viure sense ell. Utilitzar el mòbil a l’aula per potenciar l’aprenentatge permet que els alumnes aprenguin a navegar per Internet: buscant informació, utilitzant de forma correcte les xarxes socials i també aprenent a fer un bon ús de les aplicacions.

A més de tot aquest aprenentatge, la seva utilitat a l’aula permet potenciar valors personals, socials i sobretot és adaptada per la diversitat, en què tothom ho pot utilitzar individualment.

En resum, considerem que els dispositius mòbils han de ser una eina útil per l’enriquiment de nous coneixements i s’ha de permetre la seva utilitat a les aules perquè té molts potencials educatius. 

Dispositius mòbils a l'aula


Mapa conceptual sobre com explotar els dispositius mòbils a l'aula.martes, 3 de noviembre de 2015

Digital StorytellingHem escollit aquest Digital Storytelling per poder ensenyar als nens les parts de la planta en anglès a través d'un conte explicat per un nen. 

Amb aquest recurs permet dinamitzar la classe i entendre millor els coneixement explicats anteriorment, ja que aquest pot ser un recurs d'ajuda per complementar l'aprenentatge.

Aquí deixem el nostre storytelling, esperem que us agradi.

https://animoto.com/project/rjaRlShN6nPoTbHdmuiEmg#martes, 29 de septiembre de 2015

La identitat digital i les xarxes socials

Avui dia accedim amb molta facilitat a les xarxes socials i no en som conscients del que pot repercutir si no en fem un ús adequat. 


Tanmateix, aquestes ens poden ajudar a buscar i compartir informació. A més, ens ajuden a eliminar barreres per comunicar-nos amb persones llunyanes. És a dir, no importa el lloc ni la distància entre dos o més persones per tal de mantenir contacte en un moment determinat. Per això, considerem que és una bona eina per ajudar en l'educació, però no obstant això hem de tenir cura i informar dels riscos que comporten als nostres alumnes. 

Alguns d'aquests riscos poden ser la inseguretat de la persona amb qui parles, l'apropiació de la teva identitat digital i fins i tot un mal ús de fotografies penjades a la xarxa. 


En conclusió, creiem que hem de tenir cura del que penjem i assegurar-nos de tenir seguretat i privacitat quan usem aquestes eines digitals.